Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

K65Zapaljenje trbušne maramice - Peritonitis

 • Isključuje se:
 • Peritonitis aseptica (T81.6)
 • benigna paroxysmalis (E85.0)
 • chemicalis (T81.6)
 • neonatalis (P78.0-P78.1)
 • pelvis femininae (N73.3-N73.5)
 • periodica familiaris (E85.0)
 • puerperalis (O85)
 • post abortum, graviditatem ectopicam sive molarem (O00-O07,O08.0)
 • appendicitidem (K35.-)
 • diverticulosis intestini (K57.-)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: