Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

K66.0Priraslice trbušne maramice - Adhaesiones peritonaei

 • Uključuje se:
 • Adhaesiones parietis abdominalis
 • diaphragmatis
 • intestini
 • pelvis masculinae
 • mesentericae
 • omenti
 • ventriculi
 • Chordae adhaesivae
 • Isključuje se:
 • Adhaesiones pelvis femininae (N73.6)
 • cum obstructione intestinali (K56.5)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: