Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

N34.0Apsces mokraćovoda bešike - Abscessus urethrae

 • Uključuje se:
 • Abscessus glandulae bulbourethralis Cowper
 • preputialis
 • littri
 • periurethralis
 • (glandulae) urethralis
 • Isključuje se:
 • Caruncula urethrae (N36.2)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: