Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

P00.5Povrede majke sa posledicama po plod i novorođenče - Laesiones matris cum sequelis ad fetum et neonatum

 • Uključuje se:
 • Fetus ili novorođenče na koje je uticalo stanje majke klasifikovano pod S00-T79

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: