Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

R11Mučnina i povraćanje - Nausea et vomitus

 • Isključuje se:
 • Haematemesis (K92.0)
 • neonati (P54.0)
 • Hyperemesis gravidae (O21.-)
 • Vomitus post proceduram chirurgicam gastrointestinalem (K91.0)
 • neonati (P92.0)
 • psychogenes (F50.5)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: