Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

R39.1Druge teškoće mokrenja - Difficultates mictionis aliae

 • Uključuje se:
 • Mictio cunctans
 • Eiectus urinarius tenuis
 • Mictio intermittens
 • Isključuje se:
 • Ineontinentio urinae uimia (N39.4)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: