Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

R40Pospanost, ošamućenost i besvjesnost - Somnolentia, stupor et coma

 • Isključuje se:
 • Coma diabeticum (E10-E14 sa četvrtom šifrom .0)
 • hepaticum (K72.-)
 • hypoglycaemicum (E15)
 • neonati (P91.5)
 • uraemicum (N19)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: