Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

R41.3Nesjećanje druge vrste - Amnesia alia

 • Uključuje se:
 • Amnesia NOS
 • Isključuje se:
 • Amnesia propter usum substantiarum psychoactivarum (F10-F19 sa četvrtom šifrom .0)
 • Amnesia organica (F04)
 • totalis transitiva (G45.4)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: