Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

R60Oteklina (otok) - Oedema

 • Isključuje se:
 • Ascites (R18)
 • Hydrops fetalis NOS (P83.2)
 • Hydrothorax (J94.8)
 • Oedema angioneuroticum (T78.3)
 • cerebri (G93.6)
 • propter trauma partuale (P11.0)
 • gravidae (O12.0)
 • hereditarium (Q82.0)
 • laryngis (J38.4)
 • malnutritionale (E40-E46)
 • nasopharyngis (J39.2)
 • neonati (P83.3)
 • pharyngis (J39.2)
 • pulmonis (J81)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: