Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

R68.0Niska temperatura tela koja nije povezana sa niskom spoljašnjom temperaturom - Hypothermia cum temperatura humili externa non coniuncta

 • Isključuje se:
 • Hypothermia accidentalis NOS (T68)
 • anaesthesionalis (T88.5)
 • neonati (P80.-)
 • per temperaturam humilem externam

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: