Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

B81.1Kapilarijaza creva, uzročnik Capillaria Philippinensis - Capillariasis intestinalis

 • Uključuje se:
 • Capillariasis NOS
 • lnfectio per Capillariam Philippinensem
 • Isključuje se:
 • Capillariasis hepatica (B83.8)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: