Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

X49Slučajno trovanje i izlaganje ostalim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

 • Uključuje se:
 • Aromatici koji deluju korozivno kiseline i kaustične alkalije
 • Ljepkovi i adhezivna sredstva
 • Metali, uključujući dimove i gasove
 • Farbe i boje
 • Hrana za biljke i dubriva
 • Trovanje, neoznačeno
 • Otrovne namirnice i otrovne biljke
 • Sapuni i deterdženti
 • Isključuje se:
 • Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama (X20-X29)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: