Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama (X40-X49)

 • Napomena:
 • Videti četvorocifrene potktegorije. Za spisak specifičnih preparata i drugih supstanci klasifikovanih u grupama označenim sa tri šifre, videti tabelu preparata i hemikalija u Abecednom indeksu. Podatak o alkoholu u kombinaciji sa supstancama koje su navedene u daljem tekstu može da se identifikuje korišćenjem dopunskih ozanka Y90-Y91.
 • Uključuje se:
 • Slučajno predoziranje leka, pogrešno davanje ili uzimanje leka i nepažljivo uzimanje leka
 • Nezgode u primijeni lekova, preparata i bioloških supstanci pri medicinskim i hirurškim intetvencijama
 • Trovanje, kada nije specifikovano da li je slučajno ili sa namerom da se
 • nanese zlo
 • Isključuje se:
 • Davanje sa samoubilačkim ili ubilačkim namerama, namerom da se nanese zlo, ili u drugim slučajevima koji mogu da se klasifikuju u grupe X60-X69, X85-X90, Y10-Y19
 • Ispravan lek ispravno dat u terapijskim ili profilaktičkim dozama kao uzrok neželjenog efekta (Y40-Y59)
 • Cunami (X34.1)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: