Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A77.0Osipna groznica, uzročnik Rickettsia rickettsii - Febris exanthematica per Rikettsiam Rickettsii

A88.0Osipna groznica izazvana enterovirusom Boston - Febris exanthematosa enteroviralis (exanthema Boston)

A77Osipna groznica koju prenose krpelji - Febris exanthematosa ixodibus transmissa

A77.9Osipna groznica koju prenose krpelji, neoznačena - Febris exanthematosa non specificata

A77.3Osipna groznica, uzročnik Rickettsia Australis - Febris exanthematosa per Rickettsiam Australiensem

A77.2Osipna groznica, uzročnik Rickettsia siberica - Febris exanthematosa per Rickettsiam Sibericam

A77.1Osipna groznica, uzročnik Rickettsia conori - Febris exanthematosa per Rikettsiam conori

A95Žuta groznica - Febris flava

A95.9Žuta groznica, neoznačena - Febris flava non specificata

A95.0Šumska žuta groznica - Febris flava silvatica

A95.1Urbana žuta groznica - Febris flava urbana

A79.0Rovovska groznica - Febris fossae - „trench-fever”

A96Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima - Febris haemorrhagica arenaviralis

A96.9Hemoragijska groznica izazvana arenavirusima, neoznačena - Febris haemorrhagica arenaviralis non specificata

A98.0Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica - Febris haemorrhagica Crim-Congo

A98.5Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom - Febris haemorrhagica cum syndroma renali

A96.0Hemoragijska groznica Junin - Febris haemorrhagica Junin

A96.1Hemoragijska groznicaMachupo - Febris haemorrhagica Machupo

A98.1Omska hemoragijska groznica - Febris haemorrhagica Omsk

A99Hemoragijska virusna groznicas, neoznačena - Febris haemorrhagica viralis non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: