Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A93.2Groznica Kolorado koju prenose krpelji - Febris ixodica Colorado

A96.2Lasa groznica - Febris lassa

A92.1Groznica O’nyong-nyong - Febris O’nyong-nyong

A93.1Groznica papataći - Febris pappataci

A25Groznica posle ujeda miša - Febris post morsum muris

A25.9Groznica posle ujeda miša, neoznačena - Febris post morsum muris non specificata

A78Kju-groznica - Febris Q

A68Povratna groznica - Febris recurrens

A68.1Povratna groznica izazvana krpeljima - Febris recurrens ixodibus transmissa

A68.9Povratna groznica, neoznačena - Febris recurrens non specificata

A68.0Povratna groznica izazvana vašima - Febris recurrens pedicularis

A92.4Groznica doline Rift - Febris Rift valley

A01Tifusna i paratifusna groznica - Febris typhica et paratyphica

A75.9Tifusna groznica, neoznačena - Febris typhica non specificata

A75Tifusna groznica koju prenose vaši - Febris typhica pediculis transmissa

A75.3Pjegavac, uzročnik Rickettsia tsutsugamushi - Febris typhica per Rickettsiam tsutsugamushi

A75.2Pjegavac, uzročnik Rickettsia typhi - Febris typhica per Rickettsiam typhi

A92.9Groznica izazvana virusima koje prenose komarci, neoznačena - Febris viralis anophelis transmissa non specificata

A94Groznica izazvana virusima koje prenose insekti, neoznačena - Febris viralis arthropodibus transmissa non specificata

A92.3Zapadnonilska virusna groznica - Febris viralis West Nile

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: