Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

A41.8Druga označena sepsa - Sepsis alia, specificata

A05.8Druga označena trovanja hranom izazvana bakterijama - Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae

A19.8Druga rasijana tuberkuloza - Tuberculosis miliaris alia

A66.2Druga sveža oštećenja kože izazvana frambezijom - Laesiones cutis framboesiales initiales aliae

A17.8†Druga tuberkuloza nervnog sistema - Tuberculosis systematis nervosi alia

A16.8Druga tuberkuloza organa za disanje, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis organorum respiratoriorum alia

A15.8Druga tuberkuloza organa za disanje, potvrđena bakteriološki i histološki - Tuberculosis organorum respiratorium per bacteriologiam et histologiam confirmata alia

A81.8Druge atipične infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusom - Infectiones systematis nervosi centralis virales atypicae, aliae

A74.8Druge bolesti izazvane hlamidijom - Morbi chlamydiales alii

A96.8Druge hemoragijske groznice izazvane arenavirusima - Febres haemorrhagicae arenavirales aliae

A04.4Druge infekcije creva, uzročnik Escherichia coli - Infectiones intestinales per Escherichiam coli aliae

A39.8Druge infekcije izazvane meningokokom - Infectiones meningococcicae aliae

A31.8Druge infekcije izazvane mikobakterijama - Infectiones mycobacteriales aliae

A69.1Druge infekcije izazvane spirohetom Vincent - Infectiones Vincent aliae

A49.8Druge infekcije neoznačene lokalizacije izazvane bakterijama - Infectiones bacteriales aliae, loci non specificati

A66.7Druge manifestacije izazvane frambezijom - Manifectationes framboesiales aliae

A77.8Druge osipne groznice koje prenose krpelji - Febres exanthematosae ixodibus transmissae aliae

A48.8Druge označene bakterijske bolesti - Morbi bacteriales alii, specificati

A28.8Druge označene bakterijske zoonoze - Zoonoses bacteriales aliae, specificatae

A07.8Druge označene bolesti creva izazvane protozoama - Morbi intestinales protozoici alii, specificati

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: