Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E74.1Poremećaji metabolizma grožđanog šećera - Disordines metabolismi fructosi

E74.2Poremećaji metabolizma mlečnog šećera - Disordines metabolismi galactosi

E74.3Drugi crevni poremećaji apsorpcije ugljenih hidrata - Disordines absorptionis carbohydratorum intestinales alii

E74.4Poremećaji metabolizma piruvata i glikoneogenaze - Disordines metabolismi pyruvati et glyconeogenasis

E74.8Drugi označeni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata - Disordines metabolismi carbohydratorum alii, specificati

E74.9Poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, neoznačen - Disordo metabolismi carbohydrati non specificatus

E75Ostali poremećaji metabolizma sfingolipida i deponovanja masti - Disordines metabolismi sphingolipidi et depositionis lipidorum alii

E75.1Druge gangliozidoze - Gangliosidoses aliae

E75.2Druge sfingolipidoze - Sphingolipidoses aliae

E75.3Sfingolipidoza, neoznačena - Sphingolipidosis non specificata

E75.4Lipofuscinoza - Lipofuscinosis

E75.5Drugi poremećaji deponovanja masti - Disordines depositionis lipidorum alii

E75.6Poremećaj deponovanja masti, neoznačen - Disordo depositionis lipidorum non specificatus

E76Poremećaji metabolizma glikozaminoglikana - Disordines metabolismi glycosaminoglycanorum

E76.0Mukopolisaharidoza, tip I - Mucopolysaccharidosis, typus I

E76.1Mukopolisaharidoza, tip II - Mucopolysaccharidosis, typus II

E76.2Druge mukopolisaharidoze - Mucopolysaccharidoses alii

E76.3Mukopolisaharidoze, neoznačene - Mucopolysaccharidoses non specificatae

E76.8Drugi poremećaji metabolizma glikozaminoglikana - Disordines metabolismi glycosaminoglycanorum alii

E76.9Poremećaj metabolizma glikozaminoglikana, neoznačen - Disordo metabolismi glycosaminoglycanorum non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: