Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E77Poremećaji metabolizma glikoproteina - Disordines metabolismi glycoproteini

E77.0Poremećaji posttranslacione modifikacije lizosomnih enzima - Disordines modificationis posttranslationalis enzymarum lysosornarium

E77.1Poremećaji u razgradnji glikoproteina - Disordines in degradatione glycoproteini

E77.8Drugi poremećaji metabolizma glikoproteina - Disordines metabolismi glycoproteini alii

E77.9Poremećaj metabolizma glikoproteina, neoznačen - Disordo metabolismi glycoproteini non specificatus

E78Poremećaji metabolizma i ostali poremećaji masti u krvi - Disordines metabolismi lipoproteini et lipidaemiae aliae

E78.0Pravo povećanje holesterola u krvi - Hypercholesterolaemia vera

E78.1Pravo povećanje triglicerida u krvi - Hyperglyceridaemia vera

E78.2Povećanje raznih vrsta masti - Hyperlipidaemia mixta

E78.3Povećanje hilomikrona u krvi - Hyperchylomicronaemia

E78.4Drugo povećanje masti u krvi - Hyperlipidaemia alia

E78.5Povećanje masti u krvi, neoznačeno - Hyperlipidaemia non specificata

E78.6Nedostatak lipoproteina - Deficientia lipoproteini

E78.8Drugi poremećaji metabolizma lipoproteina - Disordines metabolismi lipoproteini alii

E78.9Poremećaj metabolizma lipoproteina, neoznačen - Disordo metabolismi lipoproteini non specificatus

E79Poremećaji metabolizma purina i pirimidina - Disordines metabolismi purini et pyrimidini

E79.0Asimptomatsko povećanje mokraćne kiseline u krvi - Hyperuricaemia asymptomatica

E79.1Lesch-Nyhanov sindrom - Syndroma Lesch-Nyhan

E79.8Drugi poremećaji metabolizma purina i pirimidina - Disordines metabolismi purini et pyrimidini alii

E79.9Poremećaj metabolizma purina i pirimidina, neoznačen - Disordo metabolismi purini et pyrimidini non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: