Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E80Porfirija i poremećaji metabolizma bilirubina - Porphiria et disordines metabolismi bilirubini

E80.0Eritropoezna nasledna porfirija - Porphyria erythropoietica hereditaria

E80.1Pozna porfirija kože - Porphyria cutanea tarda

E80.2Druga porfirija - Porphyrla alia

E80.3Poremećaji katalaze i peroksidaze - Disordines catalasis et peroxidasis

E80.4Gilbertov sindrom - Syndroma Gilbert

E80.5Crigler-Najjarov sindrom - Syndroma Crigler-Najjar

E80.6Drugi poremećaji metabolizma bilirubina - Disordines metabolismi bilirubini alii

E80.7Poremećaj metabolizma bilirubina, neoznačen - Disordo metabolismi bilirubini non specificatus

E83Poremećaji metabolizma mineralnih materija - Disordines metabolismi mineralium

E83.0Poremaćaj metabolizma bakra - Disordo metabolismi cupri

E83.1Poremećaji metaboliizma gvožda - Disordines metabolismi ferri

E83.2Poremećaji metabolizma cinka - Disordines metabolismi zinci

E83.3Poremećaji metabolizma fosfora i fosfataze - Disordines metabolismi phosphori et phosphatasi

E83.4Poremećaji metabolizma magnezijuma - Disordines metabolismi magnesii

E83.5Poremećaji metabolizma kalcijuma - Disordines metabolismi calcii

E83.8†Drugi poremećaji metabolizma minerala - Disordines metabolismi mineralium alii

E83.9Poremećaj metabolizma minerala, neoznačen - Disordo metabolismi mineralium non specificatus

E84Cistična fibroza - Fibrosis cystica

E84.0Cistička fibroza sa plućnim manifestacijama - Fibrosis cystica cum manifestationibus pulmonalibus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: