Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E84.1Cistička fibroza sa crevnim manifestacijama - Fibrosis cystica cum manifestationibus intestinalibus

E84.8Cistička fibroza sa drugim manifestacijama - Fibrosis cystica cum manifestationibus aliis

E84.9Cistička fibroza, neoznačena - Fibrosis cystica non specificata

E85Amiloidoza - Amyloidosis

E85.0Porodična nasledna amiloidoza, bez nervnih znakova - Amyloidosis heredofamiliaris non neuropathica

E85.1Porodična nasledna amiloidoza, sa nervnim manifestacijama - Amyloidosis heredofamiliaris neuropathica

E85.2Porodična nasledna amiloidoza, neoznačena - Amyloidosis heredofamiliaris non specificata

E85.3Sistemska sekundarna amiloidoza - Amyloidosis systemica secundaria

E85.4Amiloidoza, ograničena na organ - Amyloidosis organi limitans

E85.8Druga amiloidoza - Amyioidosis alia

E85.9Amiloidoza, neoznačena - Amyloidosis non specificata

E86Smanjenje količine tečnosti - Depletio voluminis fluidi

E87Ostali poremećaji tečnosti, elektrolita i kiselo-bazne ravnoteže - Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii

E87.0Povećana osmolarnost i povećanje natrijuma u krvi - Hyperosmolalia et hypernatraemia

E87.1Smanjana osmolarnost i smanjanje natrijuma u krvi - Hypoosmolalia et hyponatraemia

E87.2Acidoza - Acidosis

E87.3Alkaloza - Alkalosis

E87.4Mješoviti poremećaj kiselo-bazne ravnoteže - Disordo aequilibrii acidobasici mixtus

E87.5Povećanje kalijuma u krvi - Hyperkalaemia

E87.6Smanjenje kalijuma u krvi - Hypokalaemia

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: