Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E26.0Primarni hiperaldosteronizam - Hyperaldosteronismus primarius

E26.1Sekundarni hiperaldosteronizam - Hyperaldosteronismus secundarius

E26.8Drugi oblici pojačanog lučenja aldosterona - Hyperaldosteronismus alius

E26.9Pojačano lučenje aldosterona, neoznačeno - Hyperaldosteronismus non specificatus

E27Ostali poremećaji funkcije nadbubrežne žlezde - Disordines glandulae adrenalis alli

E27.0Druga pojačana funkcija kore nadbubrežne žlezde - Hyperfunctio adrenocorticalis alia

E27.1Primarno smanjena funkcija kore nadbubrežne žlezde - Hypofunctio adrenocorticalis primaria

E27.2Addisonova kriza - Crisis Addison

E27.3Smanjena funkcija kore nadbubrežne žlezde izazvana ljekovima - Hypofunctio adrenocorticalis medicamentosa

E27.4Druga smanjena funkcija kore nadbubrežne žlezde, neoznačena - Hypofunctio adrenocorticalis alia, non specificata

E27.5Povećana funkcija srži nadbubrežne žlezde - Hyperfunctio adrenomedullaris

E27.8Drugi označeni poremećaji funkcija nadbubrežne žlezde - Disordines glandulae adrenalis alii, specificati

E27.9Poremećaj funkcije nadbubržne žlezde, neoznačen - Disordo glandulae adrenalis non specificatus

E28Poremećaji funkcija jajnika - Dysfunctiones ovariales

E28.0Pojačano lučenje estrogena - Hyperestrogenogenesis

E28.1Pojačano lučenje androgena - Hyperandrogenogenesis ovarialis

E28.2Sindrom višecističnog jajnika - Syndroma ovarii polycystici

E28.3Primarno smanjena funkcija jajnika - Hypofunctio ovarii primaria

E28.8Drugi poremećaj funkcije jajnika - Dysfunctio ovarii alia

E28.9Poremećaj funkcije jajnika, neoznačen - Dysfunctio ovarii non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: