Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E29Poremećaji funkcija sjemenika - Dysfunctio testicularis

E29.0Pojačana funkcija sjemenika - Hyperfunctio testicularis

E29.1Smanjena funkcija sjemenika - Hypofunctio testicularis

E29.8Drugi poremećaj funkcije sjemenika - Dysfunctio testicularis alia

E30Ostali poremećaji polnog sazrevanja - Disordines pubertatis alii

E30.0Zakasnelo polno sazrevanje - Pubertas tarda

E30.1Prevremeno polno sazrevanje - Pubertas praecox

E30.8Drugi poremećaji polnog sazrevanja - Disordines pubertatis alii

E30.9Poremećaj polnog sezrevanja, neoznačen - Disordo pubertatis non specificatus

E31Poremećaji funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Dysfunctiones polyglandulares endocrinae

E31.0Autoimunski smanjena funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Hypofunctio polyglandularis autoimmunis

E31.1Pojačana funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Hyperfunctio polyglandularis

E31.8Drugi poremećaji funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Dysfunctio polyglandularis alia

E31.9Poremećaj funkcije više žlezda sa unutrašnjim lučenjem, neoznačen - Dysfunctio polyglandularis non specificata

E32Bolesti grudne žlezde - Morbi thymi

E32.0Trajno uvećanje grudne žlezde - Hyperplasia thymi persistens

E32.1Apsces grudne žlezde - Abescessus thymi

E32.8Druge bolesti grudne žlezde - Morbi thymi alii

E32.9Bolest grudne žlezde, neoznačena - Morbus thymi non specificatus

E34Ostali poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem - Disordines systematis endocrini alii

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: