Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E35.1*Bolesti nadbubrežnih žlezda u drugim bolestima (A18.7†) - Morbi glandularum adrenalium in morbis aliis (A18.7†)

E35.0*Bolesti štitaste žlezde u drugim bolestima (A18.8†) - Morbi thyreoideae in morbis aliis (A18.8†)

E35.8*Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u drugim bolestima - Morbi glandularum endocrinarum in morbis aliis

E35*Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u ostalim bolestima - Morbi glandularum endocrinarum in morbis aliis

E84.1Cistička fibroza sa crevnim manifestacijama - Fibrosis cystica cum manifestationibus intestinalibus

E84.8Cistička fibroza sa drugim manifestacijama - Fibrosis cystica cum manifestationibus aliis

E84.0Cistička fibroza sa plućnim manifestacijama - Fibrosis cystica cum manifestationibus pulmonalibus

E84.9Cistička fibroza, neoznačena - Fibrosis cystica non specificata

E84Cistična fibroza - Fibrosis cystica

E80.5Crigler-Najjarov sindrom - Syndroma Crigler-Najjar

E24.4Cushingov pseudo sindrom izazvan alkoholom - Pseudosyndroma Cushing alcoholica

E24Cushingov sindrom - Syndroma Cushing

E24.2Cushingov sindrom izazvan lekom - Syndroma Cushing medicamentosa

E24.9Cushingov sindrom, neoznačen - Syndroma Cushing non specificata

E24.0Cushingova bolest, hipofizno zavisna - Morbus Cushing a glandula pituitaria dependens

E07.1Dishormogenezna gušavost - Struma dyshormogenes

E85.8Druga amiloidoza - Amyioidosis alia

E16.1Druga hipoglikemija - Hypoglycaemia alia

E04.8Druga netoksička označena gušavost - Struma atoxica specificata, alia

E03.8Druga označena smanjena funkcija štitaste žlezde - Hypothyreoidismus specificatus alius

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: