Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F81.1Specifičan poremećaj izgovaranja - Disordo pronuntiationis (separationis litterarum) specifictus

F81.0Specifičan poremećaj čitanja - Dyslexia specifica

F45.9Somatoformni poremećaj, neoznačen - Disordo somatoformis non specificatus

F45.3Somatoformna disfunkcija vegetativnog nervnog sistema - Dysfunctio somatoformis autonoma

F45.0Somatizacijski poremećaj - Disordo somatisationis

F93.2Socijalno-anksiozni poremećaj u detinjstvu - Disordo puerilis socialis anxiosus

F40.1Socijalne fobije - Phobiae sociales

F90.0Smetnje aktivnosti i pažnje - Disturbatio activitatis et attentionis

F07.1Sindrom posle zapaljenja mozga - Syndroma post encephalitidem

F07.2Sindrom posle potresa mozga - Syndroma post commotionem cerebri

F48.1Sindrom depersonalizacije-derealizacije - Syndroma depersonalisationis-derealisationis

F21Shizotipni poremećaj - Disordo schizotypicus

F60.1Shizoidni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis schizoides

F20.9Shizofrenija, neoznačena - Schizophrenia non specificata

F20Shizofrenija - Schizophrenia

F25Shizoafektivni poremećaji - Disordines schizoaffectivi

F25.9Shizoafektivni poremećaj, neoznačen - Disordo schizoaffectivus non specificatus

F25.2Shizoafektivni poremećaj, mešoviti tip - Disordo schizoaffectivus, typus mixtus

F25.0Shizoafektivni poremećaj, manijački tip - Disordo schizoaffectivus, typus maniacus

F25.1Shizoafektivni poremećaj, depresivni tip - Disordo schizoaffectivus, typus depressivus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: