Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F41.1Anksiozni generalizovani poremećaj - Disordo anxiosus generalisatus

F93.0Anksiozni poremećaj odvajanja u detinjstvu - Disordo separationis puerilis anxiosus

F41.9Anksiozni poremećaj, neoznačen - Disordo anxiosus non specificatus

F84.5Aspergerov sindrom - Syndroma Asperger

F84.1Atipičan autizam - Autismus atipicus

F00.2*Atipična ili mešovita demencija u Alzheimerovoj bolesti - Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta (G30.8†)

F32.0Blaga depresivna epizoda - Episodium depressivum mite

F53.0Blagi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa babinjama - Disordines mentales et disordines morum mites cum puerperio associati

F34.0Ciklotimija - Cyclothymia

F05.0Delirijum bez demencije - Delirium sine dementia

F05Delirijum koji nije izazvan alkoholom ili drugim psihoaktivnim supstancama - Delirium ab alcocholo et substantiis psychoactivis aliis non provocatum

F05.1Delirijum sa demencijom - Delirium cum dementia

F05.9Delirijum, neoznačen - Delirium non specificatum

F00*Demencija u Alzheimerovoj bolesti - Dementia in morbo Alzheimer (G30.-†)

F00.9*Demencija u Alzheimerovoj bolesti, neoznačena - Dementia in morbo Alzheimer non specificata (G30.9†)

F00.1*Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa kasnim početkom - Dementia in morbo Alzheimer tarda (G30.1†)

F00.0*Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa ranim početkom - Dementia in morbo Alzheimer praecox (G30.0†)

F02.1*Demencija u Creutzfeldt-Jakobovoj bolesti - Dementia in morbo Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)

F02.8*Demencija u drugim označenim bolestima - Dementia in morbis specificatis, aliis

F02.4*Demencija u HIV encefaloptiji - Dementia in encephalopathia HIV (B24†)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: