Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F32.8Druge depresivne epizode - Episodia depressiva alia

F30.8Druge manijačke epizode - Episodia maniaca alia

F43.8Druge reakcije na težak stres - Reactiones ad stress gravem aliae

F20.8Druge shizofrenije - Schizophreniae aliae

F62.8Druge trajne promene ličnosti - Mutationes personalitatis persistentes aliae

F31.8Drugi afektivni bipolarni poremećaji - Disordines affectivi bipolares alii

F23.8Drugi akutni i prolazni duševni poremećaji - Disordines psychotici acuti et transitivi alii

F23.3Drugi akutni pretežno sumanuti duševni poremećaji - Disordines psychotici acuti praecipue delusionales alii

F41.8Drugi anksiozni označeni poremećaji - Disordines anxiosi alii specificati

F05.8Drugi delirijum - Delirium aliud

F84.3Drugi dezintegrativni poremećaj detinjistva - Disordo pueritiae desintegrativus alius

F44.8Drugi disocijativni (konverzivni) poremećaji - Disordines dissocitivi (conversionis) alii

F53.8Drugi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjama - Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati alii

F93.8Drugi emocionalni poremećaji u detinjstvu - Disordines emotionum infantiles alii

F40.8Drugi fobijsko-anksiozni poremećaji - Disordines phobici anxiosi alii

F90.8Drugi hiperkinetički poremećaji - Disordines hyperkinetici alii

F41.3Drugi mešoviti anksiozni poremećaji - Disordines anxiosi mixti alii

F92.8Drugi mešoviti poremećaji ponašanja i emocija - Disordines morum et emotionum mixti alii

F51.8Drugi neorganski poremećaji spavanja - Disordines somni non organici alii

F42.8Drugi opsesivno-prisilni poremećaji - Disordines obsessivo- -compulsivi alii

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: