Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F07.8Drugi organski poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga - Disordines personalitatis et disordines morum organici propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri alii

F06.8Drugi označeni duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću - Disordines mentales propter damnum et dysfunctionem cerebri sive morbum physicum alii, specificati

F48.8Drugi označeni neurotski poremećaji - Disordines neurotici specificati, alii

F60.8Drugi označeni poremećaji ličnosti - Disordines personalitatis alii, specificati

F68.8Drugi označeni poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih - Disordines personalitatis et disordines morum adultorum alii, specificati

F38.8Drugi označeni poremećaji raspoloženja (afakata) - Disordines thymici (affectivi) alii specificati

F84.8Drugi pervazivni poremećaji razvoja - Disordines evolutionis pervasivi alii

F38.0Drugi pojedinačni poremećaji raspoloženja (afekata) - Disordines thymici (affectivi) singuli alii

F50.8Drugi poremećaji ishrane - Disordines edendi alii

F63.8Drugi poremećaji navika i impulsa - Disordines consuetudinum et impulsuum alii

F65.8Drugi poremećaji polne sklonosti - Disordines praeferentiae sexualis alii

F64.8Drugi poremećaji polnog identiteta - Disordines identitatis sexualis alii

F91.8Drugi poremećaji ponašanja - Disordines morum alii

F80.8Drugi poremećaji razvoja govora i jezika - Disordines evolutionis orationis et linguae alii

F81.8Drugi poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje - Disordines evolutionis facultatum scholasticarum alii

F94.8Drugi poremećaji socijalnog funkcionisanja u detinjstvu - Disordines functionis socialis puerilis alii

F33.8Drugi povratani depresivni poremećaji - Disordines depressivi recurrentes alii

F38.1Drugi povratni poremećaji raspoloženja (afekata) - Disordines thymici (affectivi) reccurentes alii

F66.8Drugi psihoseksualni razvojni poremećaji - Disordines evolutionis psychosexualis alii

F52.8Drugi seksualni poremećaj koji nije izazvan organskim poremećajem ili bolešću - Dysfunctio sexualis alia, disordine organico sive morbo non provocata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: