Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F55Zloupotreba supstancija bez izazivanja zavisnosti - Abusus substantiarum sine provocatione dependentiae

F60.7Zavisni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis dependens

F65.3Voajerizam - Voyerismus

F65.6Višestruki poremećaji polne sklonosti - Disordines inclinationis sexualis multipilex

F01.9Vaskularna demencija, neoznačena - Dementia vascularis non specificata

F01.2Vaskularna demencija u potkori mozga - Dementia vascularis subcorticalis

F01.3Vaskularna demencija u kori i potkori mozga - Dementia vascularis mixta, corticalis et subcorticalis

F01Vaskularna demencija - Dementia vascularis

F71Umerena duševna zaostalost - Retardatio mentalis moderata

F32.1Umerena depresivna epizoda - Episodium depressivum, moderatum

F63.3Trihotilomanija - bolesno čupanje kose - Trichotillomania

F64.1Transvestitizam sa dvostrukom ulogom - Transvestitismus duplex

F64.0Transseksualizam - Transsexualismus

F44.3Trans i poremećaji posedovanja - Extasis et disordines possessionis

F22Trajni sumanuti poremećaji - Disordines delusionales persistentes

F62Trajne promene ličnosti koje nisu izazvane oštećenjem ili bolešću mozga - Mutationes personalitatis persistentes lesione et morbo cerebri non provocatae

F62.9Trajna promena ličnosti, neoznačena - Mutatio personalitatis persistens non specificata

F62.1Trajna promena ličnosti posle psihijatrijske bolesti - Mutatio personalitatis persistens post morbum psychiatricum

F62.0Trajna promena ličnosti posle doživljene katastrofe - Mutatio personalitatis postcatastrophica permanens (persistens)

F45Tjelesni psihogeni poremećaji - Disordines somatoformes

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: