Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

M17.3Drugo degenerativno oboljenje kolena posle povrede - Gonarthrosis posttraumatica alia

M17.4Drugo sekundarno obostrano degenerativno oboljenje kolena - Gonarthrosis secundaria bilateralis alia

M17.5Drugo sekundarno degenerativno oboljenje kolena - Gonarthrosis secundaria alia

M17.9Degenerativno oboljenje kolena, neoznačeno - Gonarthrosis non specificata

M18Degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis

M18.0Primarno obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno- -doručnog zgloba - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis primaria bilateralis

M18.1Drugo primarno degenerativno oboljenje prvog ručno- -doručnog zgloba - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis primaria alia

M18.2Obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba posle povrede - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica bilateralis

M18.3Drugo degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba posle povrede - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica alia

M18.4Drugo sekundarno obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba - Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria bilateralis alia

M18.5Drugo sekundarno degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgoba - Arthrosis articuli carpometacarpalis primi secundaria alia

M18.9Degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba, neoznačeno - Arthrosis articuli carpometacarpalis primi non specificata

M19Ostala degenerativna oboljenja zgloba - Arthrosis alia

M19.0Primarno degenerativno oboljenje drugih zglobova - Arthrosis articulorum aliorum primaria

M19.1Degenerativno oboljenje drugih zglobova posle povrede - Arthrosis articulorum aliorum posttraumatica

M19.2Sekundarno degenerativno oboljenje drugih zglobova - Arthrosis articulorum aliorum secundaria

M19.8Drugo označeno degenerativno oboljenje zgloba - Arthrosis alia, specificata

M19.9Degenerativno oboljenje zgloba, neoznačeno - Artrhrosis non specificata

M20Stečeni deformiteti prstiju šake i stopala - Deformationes digitorum manus et pedis acquisitae

M20.0Deformacija prsta šake - Deformatio digiti manus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: