Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O26.8Druga označena stanja vezana za trudnoću - Status cum graviditate coniuncti alii, specificati

O26.9Stanje vezano za trudnoću, neoznačeno - Status cum graviditate coniunctus non specificatus

O28Nenormalni nalazi umajke otkriveni pretporođajnom kontrolom - Abnormalitates in examinatione antentali matris invenitae

O28.0Nenormalan hematološki nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status haematologicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.1Nenormalan biohemijski nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status biochemicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.2Nenormalan citološki nalaz u majke nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status cytologicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.3Nenormalan ultrazvučni nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status ultrasonorus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.4Nenormalan radiološki nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status radiologicus matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus

O28.5Nenormalan hromosomski i genetski nalaz otkriven pretporođajnom kontrolom - Status chromosomaticus et geneticus abnormalis, in examinatione antenatali invenitus

O28.8Drugi nenormalan nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus alius

O28.9Nenormalan nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom, neoznačen - Status matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus non specificatus

O29Komplikacije izazvane davanjem anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales per graviditatem

O29.0Komplikacije pluća izazvane davanjem anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales pulmonales per graviditatem

O29.1Komplikacije srca izazvane davanjam anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales cardiacae per graviditatem

O29.2Komplikacije centralnog nervnog sistema izazvane davanjem anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales systematis nervosi centralis per graviditatem

O29.3Toksička reakcija na lokalnu anesteziju tokom trudnoće - Reactio toxica in anaesthesiam localem per graviditatem

O29.4Glavobolja zbog lumbalne i epiduralne anestezije tokom trudnoće - Cephalea propter anesthesiam spinalem et epiduralem per graviditatem

O29.5Druge komplikacije izazvane davanjem lumbalne i epiduralne anestezije tokom trudnoće - Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem per graviditatem aliae

O29.6Neuspjela ili sa teškoćom urađena intubacija tokom trudnoće - Intubatio inefficax sive difficile facta per graviditatem

O29.8Druge komplikacije izazvane davanjem anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales per graviditatem aliae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: