Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O61.8Druga neuspjela indukcija porođaja - Inductio partus inefficax alia

O71.8Druga označena akušerska ozleda - Trauma obstetricum aliud, specificatum

O26.8Druga označena stanja vezana za trudnoću - Status cum graviditate coniuncti alii, specificati

O00.8Druga vanmaterična trudnoća - Graviditas extrauterina alia

O30.8Druga višeplodna trudnoća - Graviditas plurifetalis alia

O98.5Druge bolesti izazvane virusom u trudnoći, porođaju i babinjama - Morbi virales in graviditate, partu et puerperio alii

O43.8Druge bolesti posteljice - Morbi placentae alii

O86.3Druge infekcije polno-mokraćnog sistema posle porođaja - Infectiones tractus genitourinarii aliae post partum

O75.3Druge infekcije tokom porođaja - Infectiones per partum aliae

O74.8Druge komplikacije izazvane anestezijom tokom porođaja - Complicationes anaesthesionales per partum aliae

O29.8Druge komplikacije izazvane davanjem anestezije tokom trudnoće - Complicationes anaesthesionales per graviditatem aliae

O29.5Druge komplikacije izazvane davanjem lumbalne i epiduralne anestezije tokom trudnoće - Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem per graviditatem aliae

O89.5Druge komplikacije izazvane lumbalnom i epiduralnom anestezijom tokom babinja - Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem per puerperium aliae

O74.6Druge komplikacije izazvane lumbalnom i epiduralnom anestezijom tokom porođaja - Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem per partum aliae

O74.1Druge komplikacije pluća izazvane anestezijom tokom porođaja - Complicationes pulmonis anaesthosionales aliae per partum

O08.8Druge komplikacije posle pobačaja, vanmaterične imolarne trudnoće - Complicationes post abortum, graviditatem ectopicamet molarem aliae

O90.8Druge komplikacije u babinjama - Complicationes puerperales aliae

O75.4Druge komplikacije usled hirurške intervencije i akušerskih procedura - Complicationes propter proceduram chirurgicam et proceduras obstetricias aliae

O08.7Druge komplikacije vena posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Complicationes venarum post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, aliae

O87.8Druge komplikacije vena u babinjama - Complicationes venosae puerperales aliae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: