Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O22.8Druge komplikacije vena u trudnice - Complicationes venarum gravidae aliae

O89.8Druge komplikacije zbog anestezije tokombabinja - Complicationes propter anaesthesiam per puerperium aliae

O62.8Druge nenormalnosti jačine napona - Abnormitates vis laborum aliae

O92.2Druge neoznačene bolest dojke povezane sa rađanjem - Morbi mammae alii, non specificati cum parturitione associati

O86.8Druge označene infekcije u babinjama - Infectiones puerperales aliae, specificatae

O75.8Druge označene komplikacije porođaja - Complicationes partus aliae, specificatae

O31.8Druge označene komplikacije višeplodne trudnoće - Complicationes graviditatis plurifetalis aliae, specificatae

O98.3Druge polne infekcije u trudnoći, porođaju i babinjama - Infectiones sexuales in graviditate, partu et puerperio aliae

O98.8Druge zarazne i parazitarne bolestimajke u trudnoći, porođaju i babinjama - Morbimatris infectivi et parasitarii in graviditate, partu et puerperio, alii

O92.7Drugi i neoznačeni poremećaji lučenjamleka - Disordines lactationales alii et non specificati

O81.3Drugi i neoznačeni porođaj forcepsom - Partus forcipe alius et non specificatus

O28.8Drugi nenormalan nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom - Status matris abnormalis in examinatione antenatali invenitus alius

O02.8Drugi neoznačen nenormalan ishod trudnoće - Eventus conceptionis abnormalis alius, non specificatus

O41.8Drugi označeni poremećaji amnionske tečnosti i vodenjaka - Disordines liquoris et membranarum amnii alii, specificati

O83.8Drugi označeni porođaj jednoplodne trudnoće uz stručnu pomoć - Partus singularis cum assistentia alius, specificatus

O82.8Drugi porođaj carskim rezom kod jednoplodne trudnoće - Partus sectione caesarea singularis alius

O83.2Drugi porođaj uz ručnu pomoć - Partuscumassistentiamanuum alius

O83.1Drugi porođaj zadnjicom uz ručnu pomoć - Partus natibus cum assistentia manuum alius

O80.8Drugi spontani porođaj kod jednoplodne trudnoće - Partus spontaneus singularis alius

O84.8Drugi višeplodni porođaj - Partus multiplex alius

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: