Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O74.5Glavabolja izazvana lumbalnom ili epiduralnom anestezijom tokom porođaja - Cephalalgia per partum propter anaesthesiam spinalem et epiduralem

O29.4Glavobolja zbog lumbalne i epiduralne anestezije tokom trudnoće - Cephalea propter anesthesiam spinalem et epiduralem per graviditatem

O98.2Gonoreja u trudnoći, porođaju i babinjama - Gonorrhoea in graviditate, partu et puerperio

O01Grozdasta mola - Mola hydatidosa

O01.9Grozdasta mola, neoznačena - Mola hydatidosa non specificata

O14.2HELLP sindrom - Syndroma HELLP

O26.4Herpes u trudnoći - Herpes gestationalis

O11Hipertenzivni poremećaj koji je i ranije postojao sa superponiranom proteinurijom - Disordo hypertensivus antecedens cum proteinuria superimposita

O41.1Infekcija amnionske vreće i membrana - Infectio sacci amniotici et membranarum

O91.0Infekcija bradavice povezana sa rađanjem - Infectio papillae cum parturitione associata

O86.2Infekcija mokraćnih kanala posle porođaja - Infectio tractus urinari post partum

O08.0Infekcija polnih organa i karlice posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Infectio tractus genitalis et pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O23.0Infekcije bubrega u trudnoći - Infectiones renum in graviditate

O91Infekcije dojke povezane sa rađanjem - Infectiones mammae cum parturitione associatae

O23.3Infekcije drugih delova mokraćnih puteva u trudnoći - Infectiones partium aliarum tractus urinarii in graviditate

O23.1Infekcije mokraćne bešike u trudnoći - Infectiones cystis urinariae in graviditate

O23Infekcije mokraćno - polnih puteva u trudnoći - Infectiones tractus urogenitalis in graviditate

O23.2Infekcije mokraćovoda bešike u trudnoći - Infectiones urethrae in graviditate

O23.5Infekcije polnih organa u trudnoći - Infectiones tractus genitalis in graviditate

O86.0Infekcije porođajne hirurške rane - Infectiones aliae vulneris chirurgici obstetricii (partuales)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: