Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O22.5Zgrušavanje krvi vena mozga u trudnice - Thrombosis venarum cerebri gravidae

O87.3Zgrušavanje krvi u venama mozga u babinjama - Thrombosis venarum cerebralium puerperalis

O35.1Zbrinjavanjemajke kod sumnje na hromosomski poremećaj ploda - Curatiomatris ad abnormitates chromosomales suspectas

O35.8Zbrinjavanjemajke kod sumnje na druge nenormalnosti i oštećenja ploda - Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus alias suspectas

O33.9Zbrinjavanjemajke kod nesrazmere (disproporcije), neoznačene - Curatio matris ad disproportionem non specificatam

O26.2Zbrinjavanje o ženi koja je imala spontani pobačaj - Curatio feminae cum abortu habituali antecedenti

O36.2Zbrinjavanje majke sa vodenim plodom - Curatio matris cum hydrope fetali

O35.0Zbrinjavanje majke sa sumnjvim nakaznostima centralnog nervnog sistema ploda - Curatio matris ad malformationem systematis nervosi centralis fetus suspectam

O36.3Zbrinjavanje majke kod znakova hipoksije ploda - Curatio matris ad signa hypoxiae fetalis

O36.7Zbrinjavanje majke kod živog ploda u trbušnoj trudnoći - Curatio matris ad fetum vivum in graviditate abdominali

O32.5Zbrinjavanje majke kod višeplodne trudnoće sa nepravilnim stavom jednog ili više plodova - Curatio matris ad graviditatem plurifetalem cum malpraesentatione unius sive fetuum plurium

O34.0Zbrinjavanje majke kod urođene anomalije materice - Curatio matris ad malformationem uteri congenitalem

O34.1Zbrinjavanje majke kod tumora tela materice - Curatio matris ad tumorem corporis uteri

O35.2Zbrinjavanje majke kod sumnje na urođenu bolest ploda - Curatio matris ad morbum fetus hereditarium suspectum

O35.6Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda zračenjem - Curatio matris ad laesionem fetus radiationalem suspectam

O35.5Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda lekovima - Curatio matris ad laesionem fetus medicamentosam suspectam

O35.3Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda infekcijom majke uzrokovanom virusima - Curatio matris ad laesionem fetus infectione matris virali suspectam

O35.7Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda drugim medicinskim procedurama - Curatio matris ad laesionem fetus suspectam proceduris medicalibus aliis excitatam

O35.4Zbrinjavanje majke kod sumnje na oštećenje ploda alkoholom - Curatio matris ad laesionem fetus alcoholicam suspectam

O35.9Zbrinjavanje majke kod sumnje na nenormalnosti i oštećenja fetusa, neoznačena - Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus suspectas non specificatas

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: