Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q60.2Agenezija bubrega, neoznačena - Agenesia renis non specificata

Q60.0Jednostrana agenezija bubrega - Agenesia renis unilateralis

Q51.5Agenezija i aplazija grlića materice - Agenesia sive aplasia cervicis uteri

Q16.2Nedostatak Eustahijeve tube - Agenesia tubae auditivae (Eustachii)

Q62.4Nerazvijenost mokraćovoda bubrega - Agenesia ureteris

Q52.0Urođena agenezija vagine - Agenesia vaginae congenita

Q64.5Urođeni agnezija mokraćne bešike i uretre - Agenesia vesicae urinariae et urethrae congenita

Q45.0Agenezija, aplazija i hipoplazija gušterače - Agenesia, aplasia et hypoplasia pancreatis

Q44.0Agenezija, aplazija i hipoplazija žučne kesice - Agenesia, aplasia et hypoplasia vesicae felleae

Q42.2Urođena agenezija, atrezija i stenoza anusa sa fistulom - Agenesia, atresia et stenosis ani congenita cum fistula

Q42.3Urođena agenezija, atrezija i stenoza anusa bez fistule - Agenesia, atresia et stenosis ani congenita sine fistula

Q42Urođena agenezija, atrezija i stenoza debelog creva - Agenesia, atresia et stenosis coli congenita

Q42.9Urođena agenezija, atrezija i stenoza neoznačenog dela debelog creva, - Agenesia, atresia et stenosis congenita partis coli non specificatae

Q41.9Urođena agenezija, atrezija i stenoza neoznačenog dela tankog creva - Agenesia, atresia et stenosis congenita partis intestini tenuis non specificatae

Q42.8Urođena agenezija, atrezija i stenoza drugih delova debelog creva - Agenesia, atresia et stenosis congenita partium coli aliarum

Q41.8Urođena agenezija, atrezija i stenoza drugih označenih delova tankog creva - Agenesia, atresia et stenosis congenita partium intestini tenuis specificatarum, aliarum

Q41.0Urođena agenezija, atrezija i stenoza dvanaestopalačnog creva - Agenesia, atresia et stenosis duodeni congenita

Q41.2Urođena agenezija, atrezija i stenoza ileuma - Agenesia, atresia et stenosis ilei congenita

Q41Urođena agenezija, atrezija i stenoza tankog creva - Agenesia, atresia et stenosis intestini tenuis congenita

Q41.1Urođeno agenezija, atrezija i stenoza jejniuma - Agenesia, atresia et stenosis jejuni congenita

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: