Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q42.0Urođena agenezija, atrezija i stenoza rektuma sa fistulom - Agenesia, atresia et stenosis recti congenita cum fistula

Q42.1Urođena agenezija, atrezija i stenoza rektuma bez fistule - Agenesia, atresia et stenosis recti congenita sine fistula

Q16.1Nedostatak, atrezija i suženje spoljnjeg kanala uva - Agenesia, atresia et strictura meatus acustici externi

Q33.3Agenezija pluća - Agenesis pulmonis

Q84.0Urođena alopecija - Alopecia congenitalis

Q72.0Urođeni nedostatak butnjače i ćevanice sa rudimentom stopala - Amelia inferior congenita

Q71.0Urođeni nedostatak gornjih ekstremiteta - Amelia superior completa congenita

Q06.0Urođen nedostatak kičmene moždine - Amyelia

Q00.0Nedostatak mozga - Anencephalia

Q00Nedostatak mozga i slične malformacije - Anencephalus et malformationes similes

Q38.1Srastao jezika - Ankyloglossia

Q97.9Anomalija polnog hromosoma, ženski fenotip, neoznačena - Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus non specificata

Q98.9Anomalija polnog hromozoma, muški fenotip, neoznačena - Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus masculinus non specificata

Q26.5Anomalija povezanosti vene porte - Anomalia connectiae venae portae

Q26.4Anomalija povezanosti vena pluća, neoznačena - Anomalia connectiae venarum pulmonalium non specificata

Q26.3Djelimična anomalija povezanosti vena pluća - Anomalia connectiae venarum pulmonalium partialis

Q22.5Ebsteinova anomalija - Anomalia Ebsteini

Q34.0Anomalija plućne maramice - Anomalia pleurae

Q98Ostale anomalije polnog hromosoma, muški fenotip - Anomaliae chromosmatis sexualis aliae, phaenotypus masculinus

Q98.8Druge označene anomalije polnog hromozoma,muški fenotip - Anomaliae chromosmatis sexualis, phaenotypus masculinus, aliae, specificatae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: