Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q99Ostale hromozomske anomalije - Anomaliae chromosomaticae aliae

Q97.8Druge označene anomalije polnog hromosoma, ženski fenotip - Anomaliae chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus aliae, specificatae

Q97Ostale anomalije polnog hromosoma, ženski fenotip - Anomaliae chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus, aliae

Q84.3Urođeno nepostojanje nokta - Anonychia congenitalis

Q11.1Drugi nedostatak oka - Anophthalmus alius

Q11Nedostatak oka, malo i preveliko oko - Anophthalmus, microphthalmus et macrophthalmus

Q12.3Urođeni nedostatak sočiva oka - Aphakia congenita

Q04.1Arhinencefalija - Arhinencephalia

Q74.3Urođena ukočenost više zglobova u savijenom položaju - Arthrogryposis multiplex congenita

Q67.0Asimetrija lica - Asymmetria faciei

Q25.2Urođena atrezija aorte - Atresia aortae

Q03.1AtrezijaMagendijevog i Luschkinog otvora - Atresia aperturae medianae (Magendie) et lateralis ventriculi quarti (Luschka)

Q25.5Urođena atrezija plućne arterije - Atresia arteriae pulmonalis congenita

Q30.0Urođena atrezija zadnjeg dela nosnog kanala hoane - Atresia choanae

Q44.2Urođena atrezija žučnih kanala - Atresia ductuum biliarium

Q62.1Urođena atrezija i stenoza uretera - Atresia et stenosis ureteris congenita

Q64.3Druga atrezija i stenoza uretre i vrata mokraćne bešike - Atresia et stenosis urethrae et colli vesicae urinariae alia

Q39.1Atrezija jednjaka sa fistulom između jednjaka i dušnika - Atresia oesophagi cum fistula tracheooesophagica

Q39.0Atrezija jednjaka bez fistule - Atresia oesophagi sine fistula

Q22.4Urođena atrezija trikuspidalnog zaliska - Atresia tricuspidalis congenita

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: