Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q22.0Urođena atrezija plućnih zalistaka - Atresia valvulae pulmonalis

Q55.3Atrezija sjemevoda - Atresia vasis deferentis

Q17.0Prekobrojna ušna školjka - Auricula accessoria

Q17.3Deformisano uvo - Auris deformata

Q17.4Ektopično uvo - Auris ectopica

Q17.5Klempavo uvo - Auris prominens

Q24.6Urođeni blok srca - Block cordis congenitus

Q33.4Urođena bronhiektazija - Bronchiectasia congenita

Q32.2Urođena bronhomalacija - Bronchomalacia congenita

Q12.0Urođena katarakta - Cataracta congenitalis

Q37.8Urođeni obostrani rascjep usne i nepca, neoznačen - Cheilopalatoschisis bilateralis non specificata

Q37Urođeni rascjep usne i nepca - Cheilopalatoschisis congenitalis

Q37.0Urođeni obostrani rascjep usne i tvrdog nepca - Cheilopalatoschisis dura bilateralis

Q37.4Urođeni obostrani rascjep usne i tvrdog i mekog nepca - Cheilopalatoschisis dura et mollis bilateralis

Q37.5Urođeni jednostrani rascjep usne i tvrdog i mekog nepca - Cheilopalatoschisis dura et mollis unilateralis

Q37.1Urođeni jednostrani rascjep usne i tvrdog nepca - Cheilopalatoschisis dura unilateralis

Q37.2Urođeni obostrani rascjep usne i mekog nepca - Cheilopalatoschisis mollis bilateralis

Q37.3Urođeni jednostrani rascjep usne i mekog nepca - Cheilopalatoschisis mollis unilateralis

Q37.9Urođeni jednostrani rascjep usne i nepca, neoznačen - Cheilopalatoschisis unilateralis non specificata

Q77.3Hondrodisplazija sa tačkastim promenama - Chondrodysplasia punctata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: