Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

T17.1Strano telo u nosu - Corpus alienum nasi

T17.2Strano telo u ždrelu - Corpus alienum pharyngis

T17.3Strano telo u grkljanu - Corpus alienum laryngis

T17.4Strano telo u dušniku - Corpus alienum tracheae

T17.5Strano telo u dušnici - Corpus alienum bronchi

T17.8Strano telo u drugim i više delova sistema za disanje - Corpus alienum partis alterius et partium tractus respiratorii multiplicium

T17.9Strano telo u neoznačenom delu sistema za disanje - Corpus alienum tractus respiratorii, partis non specificatae

T18Strano telo u sistemu za varenje - Corpus alienum tractus digestivi

T18.0Strano telo u ustima - Corpus alienum oris

T18.1Strano telo u jednjaku - Corpus alienum oesophagi

T18.2Strano telo u želucu - Corpus alienum ventruculi

T18.3Strano telo u tankom crevu - Corpus alienum intestini tenuis

T18.4Strano telo u debelom crevu - Corpus alienum coli

T18.5Strano telo u čmarnom kanalu i pravom crevu - Corpus alienum ani et recti

T18.8Strano telo u drugom i više delova sistema za varenje - Corpus alienum partis alterius et partium tractus digestivii mutiplicium

T18.9Strano telo u neoznačenom delu sistema za varenje - Corpus alienum tractus digestivi, partis non specificatae

T19Strano telo u mokraćno-polnom sistemu - Corpus alienum tractus urogenitalis

T19.0Strano telo u mokraćovodu bešike - Corpus alienum urethrae

T19.1Strano telo u mokraćnoj bešici - Corpus alienum vesicae urinariae

T19.2Strano telo u stidnici i rodnici - Corpus alienum vulvae et vaginae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: