Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

E24.0Cushingova bolest, hipofizno zavisna - Morbus Cushing a glandula pituitaria dependens

E24.2Cushingov sindrom izazvan lekom - Syndroma Cushing medicamentosa

E24.4Cushingov pseudo sindrom izazvan alkoholom - Pseudosyndroma Cushing alcoholica

E24.9Cushingov sindrom, neoznačen - Syndroma Cushing non specificata

E80.5Crigler-Najjarov sindrom - Syndroma Crigler-Najjar

E84Cistična fibroza - Fibrosis cystica

E84.0Cistička fibroza sa plućnim manifestacijama - Fibrosis cystica cum manifestationibus pulmonalibus

E84.1Cistička fibroza sa crevnim manifestacijama - Fibrosis cystica cum manifestationibus intestinalibus

E84.8Cistička fibroza sa drugim manifestacijama - Fibrosis cystica cum manifestationibus aliis

E84.9Cistička fibroza, neoznačena - Fibrosis cystica non specificata

F34.0Ciklotimija - Cyclothymia

G11.1Cerebelarna ataksija sa ranim početkom - Ataxia cerebellaris (juvenilis) cum initio praematuro

G11.2Cerebelarna ataksija sa kasnim početkom - Ataxia cerebellaris (tardiva) cum initio sero

G11.3Cerebelarna ataksija sa defektom DNK - Ataxia cerebellaris cum defectu DNK

G31.0Cirkumskriptna atrofija mozga - Atrophia cerebri circumscripta

G37.1Centralna demijelinizacija kaloznog tela - Demyelinisatio corporis callosi centralis

G37.2Centralna demijelinizacija ponsa - Myelinolysis pontis centralis

G46.5*Čisti lakunarni motorni sindrom - Syndroma lacunaris motoria pura (I60-I67†)

G46.6*Čisti lakunarni senzorni sindrom - Syndroma lacunaris sensualis pura (I60-I67†)

G47.3Centralni zastoj disanja u snu - Apnoea ad somnum centralis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: