Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B46.8Druge zigomikoze - Zygomycoses aliae

A28.8Druge označene bakterijske zoonoze - Zoonoses bacteriales aliae, specificatae

O21.8Drugo povraćanje kao kompikacija trudnoće - Vomitus ut complicatio graviditatis alius

H81.3Druga periferna vrtoglavica - Vertigo peripherica alia

M31.8Druge označene nekroze tkiva krvnih sudova - Vasculopathiae necroticae aliae, specificatae

L95.8Drugo zapaljenje krvnih sudova kože - Vasculitis cutis alia

Q96.8Drugi oblici Turnerovog sindroma - Variationes syndomae Turner aliae

T59.8Drugi označeni gasovi, dimovi i pare - Vapores (gas), fumi et exhalationes aliae, specificatae

Q35.7Dvojna resica - Uvula bifida

Q51.3Dvoroga materica - Uterus bicornis

L50.8Druga koprivnjača - Urticaria alia

N13.8Drugo oboljenje mokraćnog sistema izazvano zastojem mokraće - Uropathia obstructiva refluxa alia

N34.2Drugo zapaljenje mokraćovoda bešike - Urethritis alia

L89Dekubitalna rana - Ulcus decubitale et area pressogenes

A21.8Drugi oblici tularemije - Tularaemia formae aliae

A17.8†Druga tuberkuloza nervnog sistema - Tuberculosis systematis nervosi alia

A15.8Druga tuberkuloza organa za disanje, potvrđena bakteriološki i histološki - Tuberculosis organorum respiratorium per bacteriologiam et histologiam confirmata alia

A16.8Druga tuberkuloza organa za disanje, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis organorum respiratoriorum alia

A19.8Druga rasijana tuberkuloza - Tuberculosis miliaris alia

Q92.8Druge označene trisomije i delimične trisomije autosoma - Trisomiae specificatae aliae et trisomiae autosomaticae partiales

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: