Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

G26*Ekstrapiramidalni poremećaji i poremećaji kretanja u ostalim bolestima - Disordines extrapyramidales et disordines motuum in morbis aliis

G25.9Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaj kretanja, neoznačen - Disordo extrapyramidalis et disordo non specificatus

F60.3Emocionalni nestabilni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis emotionalis instabilis

Q82.4Ektodermatička displazija - Dysplasia ectodermatica (anhydrica)

B67Ehinokokoza - Echinococcosis

B67.4Ehinokokozna granuloza - Echinococcosis granulosa

B67.0Ehinokokoza jetre, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis hepatis

B67.5Ehinokokoza jetre, uzročnik Echinococcus multilocularis - Echinococcosis hepatis multilocularis

B67.3Ehinokozoza drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis locorum aliorum et multiplicium

B67.7Ehinokokoza, drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus multilocularis, neoznačena - Echinococcosis multilocularis non specificata

B67.6Ehinokokoza drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus multilocularis - Echinococcosis multilocularis, locorum aliorum et multiplicium

B67.9Ehinokokoza, neoznačena - Echinococcosis non specificata

B67.2Ehinokokoza kosti, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis ossis

B67.1Ehinokokoza pluća, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis pulmonis

O15Eklampsija - Eclampsia

O15.0Eklampsija u trudnoći - Eclampsia in graviditate

O15.2Eklampsija u babinjama - Eclampsia in puerperio

O15.3Eklampsija, neoznačena - Eclampsia non specificata

O15.1Eklampsija u toku porođaja - Eclampsia partualis

Q43.5Ektopija anusa - Ectopia ani

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: