Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q63.2Ektopični bubreg - Ectopia renis

Q53.0Ektopija sjemenika - Ectopia testis

O88.0Embolija krvnog suda vazduhom u toku porođaja - Embolia aero obstetricia

O88.2Embolija krvnog suda ugruškom krvi u toku porođaja - Embolia coagulo sanguinis obstetricia

I74.0Embolija i tromboza trbušne aorte - Embolia et thrombosis aortae abdominalis

I74.5Embolija i tromboza ilijačne arterije - Embolia et thrombosis arteriae ilicae

I74.9Embolija i tromboza neoznačene arterije - Embolia et thrombosis arteriae non specificatae

I74Embolija i tromboza arterija - Embolia et thrombosis arteriarum

I74.8Embolija i tromboza drugih arterija - Embolia et thrombosis arteriarum aliarum

I74.3Embolija i tromboza arterija donjih ekstremitata - Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum inferiorum

I74.4Embolija i tromboza arterija ekstremitata, neoznačena - Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum non specificata

I74.2Embolija i tromboza arterija gornjih ekstremitata - Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum superiorum

I74.1Embolija i tromboza drugih i neoznačenih delova aorte - Embolia et thrombosis partium aortae aliarum, non specificatarum

I82.2Embolija i tromboza šuplje vene - Embolia et thrombosis venae cavae

I82.9Embolija i tromboza neoznačene vene - Embolia et thrombosis venae non specificatae

I82.3Embolija i tromboza bubrežne vene - Embolia et thrombosis venae renalis

I82Embolija i tromboza u ostalim venama - Embolia et thrombosis venarum aliarum

I82.8Embolija i tromboza drugih označenih vena - Embolia et thrombosis venarum aliarum specificatarum

O88.1Embolija krnog suda tečnošću u toku porođaja - Embolia fluido amniotico obstetricia

O88Embolija krvnog suda u toku porođaja - Embolia obstetricia

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: