Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

R00.2Lupanje srca - Palpitatio cordis

N64.3Lučenje mleka nepovezano sa rođenjem deteta - Galactorrhoea cum partu non coniuncta

M84.0Loše zarastanje preloma - Malconcretio fracturae

P01.7Loše prednjačenje ploda pre porođaja sa posledicama po plod i novorođenče - Malpraesentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatum

K90Loša apsorpcija u crevima - Malabsorptio intestini

K91.2Loša apsorpcija posle operacije - Malabsorptio post operationem

K90.4Loša apsorpcija Izazvana nepodnošenjem hrane - Malabsorptio alimentaria

K90.9Loša apsorpcija creva, neoznačena - Malabsorptio intestinorum non specificata

Q12.4Loptasto sočivo oka - Sphaerophakia

R60.0Lokazovana oteklina - Oedema localisatum

Y56.0Lokalni antifungicidi, antiinfektivni i antizapaljenski lekovi

Y48.3Lokalni anestetici

Y56.9Lokalna sredstva, neoznačena

Y56Lokalna sredstva koja primarno deluju na kožu i sluznicu (lekovi za bolesti oka, nosa, ždrela i usta)

L08.9Lokalna infekcija kože i potkožnog tkiva, neoznačena - Infectio localis cutis et subcutis non specificata

Y56.2Lokalna adstringentna sredstva i deterdženti

R61.0Lokalizovano prkomerno znojenje - Hyperhidrosis localisata

L94.0Lokalizovano otvrdnuće kože - Scleroderma (morphea) localisatum

A02.2Lokalizovane infekcije salmonelama - Infectiones per salmonellas localisatae

E65Lokalizovana gojaznost - Adipositas localisata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: