Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

V21Motociklista povređen u sudaru sa biciklistom

V27Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V22Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V26Motociklista povređen u sudaru sa ostalim vozilom bez motora

V20Motociklista povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V24Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V25Motociklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

Z37.1Mrtvorođeno jedno dete

O04Medicinski pobačaj - Abortus medicalis

F42.2Mješovite opsesivne misli i radnje - Actiones et ideae obsessionales mixtae

L65.2Mucinozno opadanje kose - Alopecia mucinosa

P61.2Malokrvnost nedonoščeta - Anaemia praematuri

J45.8Mješovita astma - Asthma mixtum

O26.1Mali porast telesne težine u trudnoći - Auctus ponderis corporalis in graviditate parvus

F98.5Mucanje - Battarismus

N20.9Mokraćni kamen, neoznačen - Calculus urinarius non specificatus

H25.2Morgagnijeva staračka katarakta - Cataracta senilis Morgagni

E03.5Miksedematozna koma - Coma myxoedematosum

T83.0Mehanička komplikacija zbog (stalnog) mokraćnog katerera - Compilcatio mechanica propter catheterem urinarium (persistentem)

T84.2Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju drugih kostiju - Complicastio mechanica propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: