Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

X76Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom

X75Namerno samopovređivanje ekeplozivnim materijalom

X83Namerno samopovređivanje na druge neoznačene načine

X84Namerno samopovređivanje na neoznačene načine

X74Namerno samopovređivanje opaljivaniem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja

X73Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja

X72Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera

X78Namerno samopovređivanje oštrim predmetom

X81Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta koji je u pokretu

X80Namerno samopovređivanje skakanjem sa visokog mesta

X79Namerno samopovređivanje tupim predmetom

X82Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila

X70Namerno samopovređivanje vješanjem, davljenjem i gušenjem

X77Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima

X65Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu

X60Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima

X61Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima

X64Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama

X62Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)

X66Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: