Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

X67Namerno samotrovanje i izlaganje ostalim gasovima i parama

X69Namerno samotrovanje i izlaganje ostalim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

X63Namerno samotrovanje i izlaganje ostalim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem

X68Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima

Z44.8Nameštanje i podešavanje drugih spoljašnjih proteza

Z44.9Nameštanje i podešavanje neoznačene spoljašnje proteze

Z44.3Nameštanje i podešavanje spoljašnje proteze dojke

Z44Nameštanje i podešavanje spoljašnjih protetskih pomagala

Z44.1Nameštanje i podešavanje vještačke noge (kompletne) (parcijalne)

Z44.0Nameštanje i podešavanje vještačke ruke (kompletne)(parcijalne)

Z44.2Nameštanje i podešavanje vještačkog oka

O69.8Naponi i porođaj komplikovani zbog drugih komplikacija pupčanika - Laborres et partus complicatus propter complicationes chordae umbilicalis alias

O69.9Naponi i porođaj komplikovani zbog neoznačene komplikacije pupčanika - Labores et partus complicati propter complicationem chordae umbilicalis non specificatam

O69Naponi porođaj komplikovan zbog komplikacija sa pupčanikom - Laborres et partus complicatus propter complicationes chordae umbilicalis

X92Nasilje davljenjem i potapanjem

X97Nasilje dimom, vatrom i plamenom

X96Nasilje eksplozivnom materijom

X88Nasilje gasovima i parama

Y02Nasilje guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu

Y01Nasilje guranjem sa visine

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: