Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

K90.2Sindrom slepe vijuge - Syndroma gyri caeci

M75.4Sindrom ramenjače izazvan udarom - Syndroma humeri percussionalis

D82.4Sindrom hiperimunoglobulinemije E(IgE) - Syndroma hyperimmunoglobulinaemiae E(IgE)

M35.7Sindrom povećane pokretljivosti - Syndroma hypermobilitatis

Q22.6Sindrom hipoplazije desnog srca - Syndroma hypoplasiae cordis dextri

Q23.4Sindrom hipoplazija levog srca - Syndroma hypoplasiae cordis sinistri

O26.5Sindrom sniženog krvninog pritisaka majke - Syndroma hypotensionis arterialis matris

P70.0Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću u trudnoći - Syndroma infantis matris cum diabete gestationali

P70.1Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću - Syndroma infantis matris diabeticae

G46.4*Sindrom infarkta malog mozga - Syndroma infarctu cerebellare (I60-I67†)

G46.3*Sindrom infarkta moždanog stabla - Syndroma infarctu trunci cerebri (I60-I67†)

K58Sindrom nadraženog creva - Syndroma intestini irritabilis

K58.0Sindrom nadraženja creva sa dijarejom - Syndroma intestini irritabilis cum diarrhoea

K58.9Sindrom nadraženja creva bez dijareje - Syndroma intestini irritabilis sine diarrhoea

E00.1Sindrom urođenog nedostatka joda, tip sa nakupljanjem tečnosti - Syndroma iodopriva congenitalis, typus mixoedematosus

E00.2Sindrom urođenog nedostatka joda, mešani tip - Syndroma iodopriva congenitalis, typus mixtus

E00.0Sindrom urođenog nedostatka joda, neurološki tip - Syndroma iodopriva congenitalis, typus neurologicus

M94.0Sindrom hrskavično-koštanog spoja (Tietze) - Syndroma iuncturae chondrocostalis (Tietze)

Q98.4Sindrom Klinefelter, neoznačen - Syndroma Klinefelter non specificata

Q98.2Sindrom Klinefelter, muškarac sa 46, XX kariotipom - Syndroma Klinefelter, 46, XX karyotypo

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: