Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q98.0Sindrom Klinefelter, kariotip 47, XXY - Syndroma Klinefelter, 47, XXY

K22.6Sindrom laceracijskog želudačno-jednjačkog krvarenja - Syndroma lacerationis haemorrhagicae gastroeoesophagialis

M76.3Sindrom bedreno-golenjačke trake - Syndroma lemnisci iliotibialis

I97.2Sindrom zastojnog otoka limfe posle operacije dojke - Syndroma lymphoedematis post mastectomiam

J43.0SindromMacLeodov - Syndroma MacLeod

Q87.0Sindromi urođenih malformacija pretežno lica - Syndroma malformationum congenitarum praesertim faciei

R95Sindrom iznenadne smrti deteta - Syndroma mortis infantis subitae

M30.3Sindrom sluznično-kožnih limfnih nodusa (Kawasaki) - Syndroma nodorum lymphaticorum mucocutanea (Kawasaki)

K22.7Sindrom jednjaka Barrett - Syndroma oesophagi Barrett

E28.2Sindrom višecističnog jajnika - Syndroma ovarii polycystici

G83.9Sindrom paralize, neoznačen - Syndroma paralytica non specificata

Q91.7Sindrom Patau, neoznačen - Syndroma Patau non specificata

G54.6Sindrom fantomskog uda sa bolom - Syndroma phantoma-membri cum dolore

G54.7Sindrom fantomskog uda bez bola - Syndroma phantoma-membri sine dolore

I97.0Sindrom posle operacije srca - Syndroma post cardiotomiam

K91.5Sindrom posle hirurškog odstranjenja žučne kese - Syndroma post cholecystectomiam

F07.2Sindrom posle potresa mozga - Syndroma post commotionem cerebri

F07.1Sindrom posle zapaljenja mozga - Syndroma post encephalitidem

I87.0Sindrom posle zapaljenja vena - Syndroma postthrombotica

Q60.6Sindrom Potter - Syndroma Potter

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: