Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

I45.6Sindrom preranog nadraživanja - Syndroma praeexcitationis

I73.0Sindrom Raynaud - Syndroma Raynaud

E34.5Sindrom neosjetljivosti na hormone nadbubrežne žlezde - Syndroma resistentiae androgenis

P35.0Sindrom urođene rubeole - Syndroma rubeolae congenitalis

E22.2Sindrom poremećenog lučenja antidiuretičnog hormona - Syndroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis

C84.1Sezarijev sindrom - Syndroma Sézary

M35.0Suvi sindrom (Sjögren) - Syndroma sicca (Sjögren)

R65Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje - Syndroma systemica inflammantoria

R65.1Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje zbog infekcije sa organskim poremećajem - Syndroma systemica inflammantoria cum disordine organico

R65.9Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje, neoznačen - Syndroma systemica inflammantoria non specificata

R65.0Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje zbog infekcije bez organskog poremećaja - Syndroma systemica inflammantoria sine disordine organico

R65.3Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje bez infekcije i sa organskim poremećajem - Syndroma systemica inflammantoria sine inflamatione cum disordine organico

R65.2Sindrom sistemskog odgovora na zapaljenje bez infekcije i bez organskog poremećaja - Syndroma systemica inflammantoria sine inflamatione sine disordine organico

N94.3Sindrom napetosti pred mensruaciju - Syndroma tensionis praemenstrualis

O43.0Sindrom posteljične transfuzije - Syndroma transfusionis placentalis

E88.3Sindrom tumor lize - Syndroma tumor lisis

Q96Sindrom Tarner - Syndroma Turner

Q96.9Sindrom Turner, neoznačen - Syndroma Turner non specificata

L60.5Sindrom žutog nokta - Syndroma unguis flavi

N34.3Sindrom mokraćovoda bešike, neoznačen - Syndroma urethrae non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: